Helt naturlig process
utan kemikalier

Ingen betalning för
latrinhämtning

Ingen hantering av
latrintunnor

Inga tekniska installationer

Sjögrens Dass - mer än bara ett dass