Vi projekterar husbyggen. Ny-, till- och ombyggnad.
Vi tillhandahåller både A- och K-projektering. Inga mellanled. Vid hög arbetsbelastning på A-sidan samarbetar vi med arkitekterna Arkitur och Basarkitekter, som vi också delar lokaler med. Vid hög belastning på K-sidan samarbetar vi med konstruktörerna SD-projekt och BTB.

Klicka på bilderna nedan för exempel på byggnadsprojekt där Sjögrens Hus AB varit delaktig:

Tillbyggnad Värmdö, arkitekt Anders Hising Om- och tillbyggnad Tyresö, arkitekt Per Sjögren Fritidshus Sandhamn, arkitekt Per Sjögren
Fritidshus Sandhamn, arkitekt Per Sjögren Grind Rävsnäs Gård, konstruktion Per Sjögren Tillbyggnad poolrum, arkitekt Johan Nyrén

 

Ombyggnad kv. Nejlikan (ark. Jonas Glock)