Sjögrens Hus startade sin verksamhet 1997. Affärsidén är att kombinera estetik och funktionalitet med rationellt, småskaligt byggande.

Verksamheten består av tre huvuddelar:

• Byggnadsprojektering - arkitektur och/eller byggnadskonstruktion

• Hissprojektering - med tyngdpunkt på hissar i befintliga hus, där speciella krav ställs på anpassning och hänsyn till det befintliga huset

• Komposteringsdass - säljer "gör det själv"-satser till komposteringsdasset "Sjögrens Dass"


Skärmtak Gillboskolan, arkitekt Per Sjögren