Vi projekterar hissar i samklang med byggnaden. Specialitet: hisshöjningar samt nya hissar i befintliga hus.

Några hissar vi projekterat:

Nya hissar:
• Wasamuséet
• Smittskyddsinstitutet
• Bostadshus NCC (kv. Nejlikan, Stockholm)

Nya hissar i befintliga hus:
• Hissar i Norstedtsfastigheten (Stockholm)
• Bostadshus Arbetarebostads-fonden (kv. Lampan, Stockholm)
• Bancohuset (kv Pluto, Stockholm)
• Betege Byggen AB, vindsombyggnad (kv Serganten, Stockholm)
• Ett flertal nya ”spindelhissar” i trapphus i Stockholm

Hisshöjningar, ombyggnader:
• Kv Skörden 16, Stockholm
• Kv Krabaten 10, Stockholm
• Kv Krubban, Riksantik-varieämbetet, Stockholm
• Nordiska Museet, Stockholm
• Ett flertal hisshöjningar i samband med vindsombyggnader

Produktionshandlingar:
• Pir F, Arlanda
Pir F, Arlanda