Sjögrens Dass

Sen urminnes tider har bönderna vetat att spillningen från djur och människor har stort värde som gödsel och jordförbättring. Man har också vetat att växtnäringen, för att finnas kvar i den "brunna" gödseln måste bindas av något strömaterial som halm, såg/kutterspån eller torvströ. Oftast har man valt det strö som funnits lätt tillgängligt på platsen.
Strömaterialet har, förutom uppgiften att binda kväve, också haft funktionen att suga upp urinet, förenkla utgödslingen och överhuvudtaget förbättra stallmiljön.
Det är samma principer som ligger till grund för Sjögrens Dass. En tillräckligt stor ströbädd absorberar urinet och binder kvävet. Miljön i komposten blir aerob (syrerik) och kompostfuktig, inte våt. Fekalierna ligger ovanpå ströfyllningen, luftigt och torrt, ingen illaluktande latrin uppstår. Sjögrens Dass har två hål, två komposteringsrum. Komposteringsrummen har en cykel om två år och används, som toalett, växelvis ett år i taget.
Innan dasset börjar användas fyller man botteninsatsen i komposteringsrum 1 med 100-150 l strömaterial.Urinet leds ner i ströet och börjar kompostera omgående. Fekalierna läggs ovanpå ströbädden och torkar.
Efter varje besök strös någon kaffekopp strömaterial över det senast tillkomna, detta för att tillföra ytterligare kol till komposten och fortare torka ut fekalierna.
År två, när komposten vilar, skall de torra fekalierna och toalettpappret vändas in i komposten via luckorna baktill. Detta görs 2-3 gånger under sommarhalvåret, lämpligen med en grep. Samtidigt kan man då se om fuktigheten i komposten är tillräcklig eller om mer vatten måste tillföras komposten. Under år två komposteras även de "torra" fekalierna in i komposten, som sedan, följande vår, ger tre-fyra skottkärror näringsrik mull.
Det är viktigt att inget "nytt" material tillförs komposten under år två. Då kan man vara säker på att komposten är helt färdig när den töms till våren. Sedan är det bara att fylla på med nytt strömaterial, börja använda komposteringsrum 1 som toalett igen medan man låter komposteringsrum 2 ligga i träda.