Illustration: Mati Lep

I boken "I nöd och lust" skriver Åsa Frosterud-Jägerhorn om dass och lusthus i Sverige, men också ett och annat i latrinhanteringens historia. Bl.a. berättar hon om hur den romerske kejsaren Vespasianus, då han klandrades av sin son, för att tjäna pengar på den illaluktande hanteringen att tillhandahålla publika urinoarer till Roms befolkning, höll ett mynt under sonens näsa och sa: "Pecunia non olet". D.v.s "pengar luktar inte".

KOMPOST (jfr eng. compost, ytterst av lat. Compo'situm, av compo'no 'lägga ihop', 'lägga samman', 'foga samman' m.m.; jfr medeltidslat. Compo'stum 'gödselhög'), organiskt material från växter och djur som hopsamlats för att förmultna och därefter användas som gödsel- eller jordförbättringsmedel.

Källa: Nationalencyklopedin,
© Bokförlaget Bra böcker

 

Dasset har haft stor betydelse, i det svenska folklivet, inte bara som toalett. I boken "Det svenska dasset, inte bara en skitsak" av Kalle Bäck, kan man läsa om hur mödrar samtalade med döttrar om pubertetsfrågor, hur husfäder läxade upp drängar eller hur Elise Ottesen-Jensen använde dasset som lokal, när hon gav enskilda kvinnor rådgivning.
"The specialist" av Charles (Chic) Sale, 1929, handlar om i stort sett allt som en dassbyggare har att ta hänsyn till. Boken finns att hitta på antikvariat.DASS, vardagligt ord för avträde. Ordet har uppkommit ur ty. Das Haus 'huset' eller das Häuschen 'det lilla huset'; substantivet har av eufemistiska skäl uteslutits.

Källa: Nationalencyklopedin,
© Bokförlaget Bra böcker